Waar kan ik jou in ondersteunen


- Oplossen van problemen uit je verleden

- Inzicht krijgen in familiepatronen

- Burn- out

- Bereiken van doelen

- Maken van keuzes

- Het vergroten van je zelfvertrouwen

- Het uitoefenen van invloed op je eigen leven 

- Sneller oplossen van conflicten

- Succesvol doorvoeren van veranderingen

- Beter begrijpen van jezelf en anderen

- Het overwinnen van angsten

- Een positief denkpatroon creëren

- Verwerking van trauma, vb. door seksueel geweld

- Piekeren, blokkades opheffen

- Omgaan met schuldgevoelens

- Overwinnen van minderwaardigheidsgevoel

- Assertiviteit

- Relatieproblemen,...