Het Zenhuys, Hulst


Wat is familieopstellingen:

Eerst en vooral, het is niet de bedoeling dat jouw familie aanwezig is, integendeel. Je kan het groepstherapie noemen. We komen samen met verschillende mensen, elk met hun eigen rugzak. Sommigen komen ook omdat ze graag als representant functioneren en daarmee ook anderen kunnen helpen tijdens hun proces.

Laat mij even beschrijven hoe zo een ochtend of avond eruit ziet. Als je binnen komt krijg je eerst de ruimte om even te landen. Dit kan je met een kopje thee of koffie doen en iets lekkers. Vervolgens kies je een plekje uit op een van de stoelen die we in een kring hebben geplaats. Eenmaal iedereen een plekje heeft gevonden geven wij wat uitleg  over familieopstellingen en hoe de avond mogelijk kan verlopen. Wij beantwoorden eventuele vragen en starten meestal met een visualisatieoefening om helemaal in het vooroudersysteem te duiken. Het is een mooie visualisatie die vaak raakt.

Dan is het tijd om met een opstelling te starten. We hebben meestal 2-4 vraagstellers.
We starten met een kort gesprekje met de vraagsteller, dit om de vraag duidelijk te krijgen. Soms is er geen vraag, ook dit is helemaal prima.


Mogelijke vragen zijn:

 • Ik heb het gevoel dat ik nergens thuis hoor
 • Ik heb het gevoel dat ik lasten draag die niet bij mij horen
 • Telkens als ik een relatie serieus wordt trek ik me terug
 • Ik trek steeds de ‘verkeerde’ relaties aan
 • Ik heb problemen met het vinden van de juiste baan
 • Mijn kind is geadopteerd, wat kan ik doen
 • Ik voel me altijd eenzaam
 • Ik heb het gevoel dat ik iets/iemand mis
 • Ik durf me niet te binden
 • Ik heb het gevoel dat ik steeds over mijn grenzen ga
 • Ik ben nog boos op mijn vader/moeder

Wij kiezen vervolgens iemand uit de groep die de vraagsteller representeert. Deze gaat zelf een plek zoeken in de ruimte om te staan, zitten, liggen...De vraagsteller kijkt enkel toe.  Terwijl de representant in de ruimte staat stellen wij enkele vragen en kijken ondertussen rond naar de overige deelnemers. Vaak is er iemand die bijvoorbeeld diep zucht, voeten beweegt, naar de grond kijken, lacht, ongemak ervaart zoals pijn ergens in het lichaam, een bepaalde emotie ervaart enz... Dan vragen wij deze persoon om in de opstelling te komen. Vaak gaan wij zelf ook iemand aanwijzen om als vader, moeder, oma, opa, lot van iemand, het gemis, een emotie enz.. te representeren.
Tijdens een opstelling gedragen de representanten zich op een bepaalde wijze, merken bepaalde emoties op of spreken ze iets uit.


Wij kijken bijvoorbeeld naar:

 • De moeder die naar de grond staart ( vaak wil dit zeggen dat er iemand mist in het systeem waarmee de moeder sterk mee verbonden is )
 • De vader kijkt zijn lot niet aan;
 • Iemand kijkt weg van het systeem;
 • De vraagsteller is gefocust op het lot van de ander;
 • De vraagsteller stelt zich boven de ouders;
 • Een afgesplitst kindsdeel vraagt om aandacht, of net niet;
 • ...

Op dit moment is het tijd om de vraagsteller zijn plek in te laten nemen. Dan gaan we therapeutische interventies uitvoeren. We gaan niet fixen, we brengen enkel beweging in het systeem. We laten bijvoorbeeld de vraagsteller enkele helende zinnen uitspreken, een bepaalde beweging maken of we kijken of andere mensen uit het systeem een beweging kunnen maken.
Heb je bijvoorbeeld op een bepaalde manier voor je ouder gezorgd en heb je te veel verantwoordelijkheid op je genomen, dan ga je dat patroon terugzien in je dagelijks leven: dan bied je overal je hulp aan en zeg je: ‘Oké, ik doe het wel.' De vraag is dan: wiens verantwoordelijkheid is dat eigenlijk?
In bovenstaand voorbeeld heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de rollen die je wel of niet hoort te hebben in een bepaalde fase van je leven. Je hebt een plek ingenomen waar je eigenlijk niet hoort te staan in het familiesysteem.
Het gaat erom dat je de rollen weer herstelt en je eigen plek weer inneemt.

Kan je iets "fout" doen als representant?
Nee, dat kan je niet.
Je hoeft niets speciaals te doen, of te weten, integendeel, je hoeft alleen maar waar te nemen wat er gebeurt en wat er van binnen voelt. Wij begeleiden het hele proces, dus je kunt eventuele gedachten over “wat of hoe je zou moeten doen”, hierbij loslaten.
Wanneer je als representant uitgenodigd wordt om een plek in de ruimte te vinden, word je ‘bewogen’. Het is moeilijk voor te stellen als je dat nog nooit ervaren hebt, maar dat is wat er gebeurt. Je wordt bewogen naar een bepaalde plek toe (of je blijft bewegen), je kan naar de grond getrokken worden, je kan gaan wankelen, allerlei emoties ervaren (verdriet, boosheid, angst). Ook kun je ineens iets weten over een andere representant of over het familiesysteem, wat je onmogelijk kon weten.
Belangrijk is zeker om je te realiseren dat iedereen dit kan en dat het ongevaarlijk is. Ook al kun je veel ervaren tijdens het representeren, wanneer je weer “uitstapt ”is het voorbij. Wanneer je dan toch nog het een en ander blijft voelen, dan zijn dat bijna altijd eigen thema’s die mee resoneren en dus van jou zijn. Dat zie ik eigenlijk altijd als een kadootje. Verder mag je vertrouwen op een goede zorgvuldige begeleiding van mij tijdens de opstelling.

Bij familieopstellingen aanwezig zijn alleen al is een hele bijzondere ervaring. Door de opstellingen van anderen word je zelf vaak ook geraakt, en kunnen er al processen bij je in beweging gezet worden. De ervaring van representant zijn is heel bijzonder om mee te maken. Het is een intensieve ervaring.

Meld je hier aan voor een familieopstellingTafelopstelling:

Een tafelopstelling werkt net als een familieopstelling met representanten of een systeemopstelling in de ruimte met blaadjes papier waar je op gaat staan. Je zet poppetjes neer op tafel die de mensen uit een bepaald systeem voorstellen (je gezin, je team, etc.). Uit de opstelling die dan ontstaat en de dynamiek die erin zichtbaar is, kun je iets opmaken over hoe iedereen zich tot elkaar verhoudt en wat er speelt. Dit is ook iets dat ik vaak inzet. Het geeft zoveel inzicht, heling. 
LIP Opstellingen, Levens Integratie Proces:

Wat is het verschil tussen 'gewone' familieopstellingen en de LIP-opstellingen? Bij LIP-opstellingen gaat het  niet om de relaties tot andere mensen of de plaats of rol in het systeem. De LIP opstelling gaat een stap verder door een beroep te doen op je eigen verantwoordelijkheid en door een grote nadruk op de integratie van het verleden vanuit een volwassen positie. 


In een 'LIP OPSTELLING' gaat het om de oprechte relatie met jezelf, iets wat je, in onze betrokkenheid bij de wereld, gemakkelijk over het hoofd zien. Gedurende de opstelling ontmoet je vanuit je volwassen positie jezelf in verschillende levensfasen. Er zijn representanten voor:

 je 'Zelf in de baarmoeder, jouw kern', 

je 'Zelf als jong kind' en 

je 'Zelf als puber'. 

En deze ZELF mag jij vanuit je volwassen positie aanschouwen. 

Deze opstellingsvorm is een uitnodiging om jezelf open te stellen voor deze fasen die je gevormd heeft en ze te erkennen en te integreren. Immers die tijd is geweest en tegelijk is het er nog. Als je vrede hebt met deze stadia in jezelf, brengt dat zielenrust én een eerlijkere relatie tot de ander. De relatie tot je Zelf wordt immers gespiegeld in de relatie tot de ander en tot de werkelijkheid. Houd je van jezelf met al onze tekortkomingen, dan kijk je ook met milde ogen naar de ander. Beoordeel je jezelf, dan kruipen de oordelen onder je huid en komen deze naar buiten in hoe je met anderen omgaan. Met alle gevolgen binnen jouw relaties. Dat maakt relaties met anderen ook zo boeiend. Zonder 'spiegel' zie je jezelf niet. Een LIP opstelling kan die spiegel van jezelf zijn. Ben je zover en durf je te kijken? 


Tijdens een LIP-opstelling is het steeds mogelijk dat je van de structuur afstapt en over gaat in een ‘gewone’ familieopstelling. Dit allemaal afhankelijk van wat er zich vertoont.Klik hier om de podcast te beluisteren van Els Van Steijn. Zo mooi beschreven. 


Wil je meer weten over hoe het werkt? Heb je interesse in een opstelling maar weet je nog niet goed wat je kan verwachten of is het nog niet zo duidelijk wat precies je zou kunnen vragen aan jouw systeem? Neem vrijblijvend contact met mij op.