Data familieopstellingen: ( inschrijven zie agenda )

Het Zehuys, Hulst


Wat is familieopstellingen:

Gedragspatronen die je in het dagelijks leven vertoont, kunnen te maken hebben met je ‘systeem van herkomst.' Dat familiesysteem is je biologische familie: de familie waar je een bloedband mee hebt.


Heb je bijvoorbeeld op een bepaalde manier voor je ouder gezorgd en heb je te veel verantwoordelijkheid op je genomen, dan ga je dat patroon terugzien in je dagelijks leven: dan bied je overal je hulp aan en zeg je: ‘Oké, ik doe het wel.' De vraag is dan: wiens verantwoordelijkheid is dat eigenlijk?
In bovenstaand voorbeeld heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de rollen die je wel of niet hoort te hebben in een bepaalde fase van je leven. Je hebt een plek ingenomen waar je eigenlijk niet hoort te staan in het familiesysteem.


Het gaat erom dat je de rollen weer herstelt en je eigen plek weer inneemt. Mensen die namelijk niet op de juiste plek staan, krijgen bijvoorbeeld te maken met…
-Structureel gedoe in je leven.
-Relaties die niet lekker lopen.
-Steeds mot krijgen met je leidinggevende.
-Te veel verantwoordelijkheid op je schouders nemen.
-Je te snel schuldig voelen.


Als je jouw plek in het familiesysteem herstelt, zullen dat soort patronen zich ook gaan oplossen.
Een familieopstelling is een methodiek om te kunnen zien waar jij op dit moment staat in je familiesysteem. Dat doe je door poppetjes of echte mensen in een ruimte neer te zetten. Deze representanten representeren je familieleden. Vervolgens kun je hier een verandering in aanbrengen tijdens de opstelling. Hierbij is een tafelopstelling ook mogelijk. Dan maak ik gebruik van poppetjes, stenen enz...Dit is een individuele opstelling.
Een opstelling kun je zien als een levende foto. Het is een ruimtelijke uitbeelding van een systeem (een familie, team of organisatie) waar je deel van uit maakt of bij betrokken bent. Een opstelling geeft vrijwel altijd verbluffend weer hoe de werkelijke verhoudingen en onderliggende patronen in het betreffende systeem zijn.
De rollen en plekken in het familiesysteem kunnen in zo'n opstelling in ere hersteld worden. Op dezelfde manier waarop je bijvoorbeeld een ruimte kunt eren – en de eigenaar van de ruimte.
Het doel van een familieopstelling is dus om helderheid te krijgen over je familiesysteem én om de eerste beweging te maken om iets te veranderen. Daarnaast helpt een familieopstelling met verwerking door de (verborgen) thema's te benoemen en te eren.


Wat is een representant?
Een familieopstelling komt pas echt ”'tot leven” door de personen die binnen de opstelling representant staan voor een ander persoon. Deze representanten zijn deelnemers die door de begeleider gevraagd worden om tijdens de opstelling een bepaalde “rol” aan te nemen. Men kan bijvoorbeeld gevraagd worden om te gaan staan in de rol van iemands vader of moeder, iemands kind of een ander familielid, of voor een heel land, bijvoorbeeld Indonesië of Duitsland.
Hiervoor hoeft men niets speciaals te doen, integendeel, men hoeft alleen maar waar te nemen wat er gebeurt en wat er van binnen gevoeld wordt. De opsteller begeleidt het hele proces, dus je kunt eventuele gedachten over “wat of hoe je zou moeten doen”, hierbij loslaten.
Een deelnemer die naar een familieopstellingen komt voor een eigen opstelling, kan dus ter plekke tevens als representant gevraagd worden in de opstelling van een andere deelnemer. Dit kan een hele mooie ervaring zijn, maar is zeker niet verplicht. Iedereen mag altijd, zonder opgaaf van reden, weigeren om op een bepaald moment in een representantenrol te stappen.
Bij familieopstellingen aanwezig zijn alleen al is een hele bijzondere ervaring. Door de opstellingen van anderen word je zelf vaak ook geraakt, en kunnen er al processen bij je in beweging gezet worden. De ervaring van representant zijn is heel bijzonder om mee te maken. Het is een intensieve ervaring.


Hoe weet ik wat ik moet doen als representant?
Het bijzondere van familieopstellingen is dat representanten niets hoeven te kunnen of te weten. Sterker nog, hoe minder ze weten, des te beter het vaak werkt. Wanneer je als representant uitgenodigd wordt om een plek in de ruimte te vinden, word je ‘bewogen’. Het is moeilijk voor te stellen als je dat nog nooit ervaren hebt, maar dat is wat er gebeurt. Je wordt bewogen naar een bepaalde plek toe (of je blijft bewegen), je kan naar de grond getrokken worden, je kan gaan wankelen, allerlei emoties ervaren (verdriet, boosheid, angst). Ook kun je ineens iets weten over een andere representant of over het familiesysteem, wat je onmogelijk kon weten. Je ervaart dus via je lichaam en je geest. Ik weet niet hoe het mogelijk is dat het zo werkt en dat is eigenlijk ook totaal onbelangrijk. Zolang we er maar mee kunnen werken.
Belangrijk is zeker om je te realiseren dat iedereen dit kan en dat het ongevaarlijk is. Ook al kun je veel ervaren tijdens het representeren, wanneer je weer “uitstapt ”is het voorbij. Wanneer je dan toch nog het een en ander blijft voelen, dan zijn dat bijna altijd eigen thema’s die mee resoneren en dus van jou zijn. Dat zie ik eigenlijk altijd als een kadootje. Verder mag je vertrouwen op een goede zorgvuldige begeleiding van mij tijdens de opstelling.


Vraagsteller/inbrenger:
Als inbrenger mag je een vraag stellen aan jouw systeem, bijvoorbeeld; wat draag ik of ik loop steeds tegen dezelfde problemen aan.  Ik neem altijd eerst contact op om de vraag te bespreken. Als het de 1ste keer is dat je mee doet aan familieopstellingen is het misschien aangenamer om eerst als representant te staan. Dan kan je ervaren hoe dat is.

Tafelopstelling:

Een tafelopstelling werkt net als een familieopstelling met representanten of een systeemopstelling in de ruimte met blaadjes papier waar je op gaat staan. Je zet poppetjes neer op tafel die de mensen uit een bepaald systeem voorstellen (je gezin, je team, etc.). Uit de opstelling die dan ontstaat en de dynamiek die erin zichtbaar is, kun je iets opmaken over hoe iedereen zich tot elkaar verhoudt en wat er speelt. Dit is ook iets dat ik vaak inzet. Het geeft zoveel inzicht, heling. 


Klik hier om de podcast te beluisteren van Els Van Steijn. Zo mooi beschreven. 

Wil je meer weten over hoe het werkt? Heb je interesse in een opstelling maar weet je nog niet goed wat je kan verwachten of is het nog niet zo duidelijk wat precies je zou kunnen vragen aan jouw systeem? Neem vrijblijvend contact met mij op.  

 

                                       
                                                                                     Loslaten in liefde.

                                                                                   Loslaten met liefde,

Het is tijd lieverd.
Laat maar los,
Stop met vasthouden,
stop met willen controleren,
stop met vechten,
accepteer wat is, hoe het is.
En dat het is gegaan, hoe het is gegaan.
Door vast te houden, houd je jezelf vast.
Zet je iets op slot.
En kunnen dingen niet stromen.
Focus je maar op jezelf, en geef jezelf de liefde die je verdient.
Geef jezelf wat je mist.
Geef jezelf alles dat jij nodig hebt,
Zodat jij genoeg hebt aan jezelf.
Jij bent genoeg.
Jij bent de basis.
Jij bent het universum zelf.
Door los te laten, pak je de regie terug.
Pak je de verantwoordelijkheid voor jezelf.
Pak je jouw leven terug.
Alles stroomt:
Het leven is één grote stroom,
En het kost heel erg veel energie om tegen die stroom in te zwemmen.
Ga mee met die stroom, laat zijn wat er is, en laat los wat er losgelaten mag worden.
Wat je nu niet meer dient.
Je mag verder gaan.
Je mag verder lopen.
Je mag verder groeien.
In liefde, met jezelf.
Geschreven door @zoran ristic